annual
annual
annual
annual

 

Desktop Version (e-magazine)


 

૧૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ : આ અંકમાં વાંચો

Chitralekha Gujarati Magazine Current Issue

E-Magazine (Desktop Version)

Preview (10 pgs)  |  Subscribe

IPAD, Android & Other Devices

 

- કોણ બદલાયું? પ્રેક્ષક કે સિનેમા? (મસાન, પિકુ, અલીગઢ, નીરજા, પિંકની સફળતા…)

- હવે ૧૧૧ ગાંધીદુહા...

- લો, હવે ગુજરાતમાં ખેલાશે કબડ્ડીનો વિશ્વકપ!

પલક, કાર્ડિયોગ્રામ, પ્રિયદર્શિની, શબ્દોની સોનોગ્રાફી, જલસાઘર અને મુખવાસ

 

[ Read gist of latest issue in English ]

 

સંપૂર્ણ મેગેઝિન ઓનલાઈન અને ઓફ્ફલાઈન વાંચવા માટે પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા સભ્ય બનો

સભ્યપદ માટે લોગ ઈન વિભાગ (Sign in) :

નવા સભ્ય તરીકે રજિસ્ટર થાવ (New Member Register)

 

આપને અનુકૂળ હોય એવા પ્રકારના મેગેઝિનનું લવાજમ ભરવા માટે ક્લિક: