રાષ્ટ્રપતિનાં હસ્તે 'ચિત્રલેખા-વજુ કોટક' ટપાલ ટિકિટ અનાવરણ પ્રસંગની ફોટો ગેલેરી
      આ પ્રસંગની વિડીયો માટે ક્લિક