'ચિત્રલેખા-વજુ કોટક' ટપાલ ટિકિટ અનાવરણ પ્રસંગ
 
સંચાલિકા કાજલ ઓઝા-વૈદ્ય દ્વારા સ્વાગત પરિચય
  ચિત્રલેખાના ચેરમેન મૌલિક કોટકનું સંબોધન
કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ પ્રધાન કપિલ સિબલનું સંબોધન
રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા પાટીલ, કપિલ સિબલ દ્વારા ચિત્રલેખા-વજુ કોટક ટપાલટિકિટ અનાવરણવિધિ
'ચિત્રલેખા'ના મનન કોટક દ્વારા આભારવિધિ
'ચિત્રલેખા-વજુ કોટક' ટપાલ ટિકિટ અનાવરણ પ્રસંગે ઈટીવી ગુજરાતી ચેનલ દ્વારા કરાયેલા કવરેજની આ વિડીયો ક્લિપ